De utrolige årene - DUÅ

DUÅ er en forkortelsefor «De utrolige årene» og er en metode hvor målet er å fremme gode og utviklingsstøttene relasjoner mellom barn og voksne, samt å støtte det positive samspillet barn i mellom. Det er også fokus på hvordan vi kan få til et best mulig samarbeid mellom barnehagen og hjemmet.

Vi ser en klar positiv sammenheng mellom LØFT som vi allerede kjenner til, og DUÅ som vi fra juni 2018 blir kurset i. Begge programmene bygger på mange av de samme tankene og verdiene. Vi vil fortsette vårt arbeid med LØFT samtidig som vi tilegner oss ny kunnskap gjennom DUÅ. Arbeidet med å implementere DUÅ i barnehagen vil være en kontinuerlig prosess over flere år.

DUÅ baserer sin teori på moderne utviklingspsykologi, tilknytningsteori, moderne atferdsanalyse, og kunnskap om gruppeprosesser. Programserien er opprinnelig utviklet ved University of Washington i USA av professor emirata Carolyn Webster-Stratton, og benyttes i dag i mer enn 25 land over hele verden.