Avdelingene i barnehagen

Bjerkås barnehage har 66 barn og 17 ansatte. De små barna er fordelt på 2 småbarnsavdelinger , Bikuben og Solstua. De store barn er fordelt på 3 grupper: Kråkebollene (3-åringene), og Sjøstjernene og Sjøhestene (4-5-åringene) Alle gruppene har en pedagog, og pedagogiske medarbeidere i forhold til barnehagenormen.

Vårt hovedsatsningsområde er Natur og miljø. Vi er mye ute i skog og mark og da særlig i lavvoen som ligger rett bak barnehagen.

• Vi bruker naturen som læringsarena.

• Vi lærer barna å være miljøbeviste.

• Vi jobber for å beholde det grønne flagget.

• Vi gir barna positive opplevelser og holdninger til
natur og miljø .

Natur og miljø går som et gjennomgangstema gjennom hele året i
alle gruppene i barnehagen. Vi følger årstidene, er bevisst på miljøet
rundt oss, og er mye ute i skogen og nærmiljøet rundt barnehagen