Observasjonsmetoder

Her kan dere lese om hvilke observasjonsmetoder barnehagen bruker.