Natur og miljø

Natur og miljø er barnehagens profil og hovedsatsningsområde gjennom flere år. Vi er mye ute både i nærområdet og til grillhytta vår som ligger rett bak barnehagen.

Tilstede med glede for å sette gode spor

Med denne visjonen ønsker vi å vise at vi tenker barnet i et langt livsløp. Vi ønsker å sette gode spor i barnets liv slik at det kan være rustet til den hverdagen og de utfordringene som kommer både nå og senere i livet. Vi vil sette gode spor i personalgruppa, og i samarbeidet med foreldrene. For å få til dette er personalet tilstede med glede i barnets hverdag og aktiviteter.

Nyheter