Foreldreundersøkelsen 2017-2018

Bjerkås barnehage har dette året benyttet seg av utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse. Her kunne foreldrene skåre barnehagen på en skala fra 1-5 hvor 5 er "svært godt fornøyd". Vi er meget fornøyde med resultatet av undersøkelsen og takker foreldrene for høy svarprosent. Våren 2018 vil barnehagens uteområde bli oppgradert slik at det vil bli lagt enda mer tilrette for gode lek og læringsmuligheter.

Ute- og innemiljø                         4,0

Relasjon mellom barn og voksen    4,5

Barnets trivsel                             4,9

Informasjon                                4,3

Barnets utviling                           4,7

Medvirkning                               4,2

Henting og levering                     4,2

Tivenning og skolestart                4,6

Tilfredshet                                 4,6

Kommentarer fra foreldrene:

Vi er veldig fornøyd med vår barnehage. Spesielt fornøyd med engasjementet de ansatte viser for hvert barn, som foreldre føler vi oss veldig ivaretatt og sikre på at de har omsorg for hvert enkelt barn. I tillegg er de ofte ute på tur, noe jeg har inntrykk av at barna setter pris på, og som bidrar til å gi dem gode opplevelser ute i naturen.

Jeg føler meg veldig trygg på at personalet tar best mulig vare på barnet mitt, og at de bidrar positivt til hans læring og utvikling og trivsel.

Vi er veldig takknemlig for at våre barn har fått flotte år i denne barnehagen, år de vil minnes med gode tanker. Verdens beste barnehage.