Verdiene våre

Våre verdier er: RAUS, POSITIV og KOMPETENT

RAUS:

Vi er rause i møte med barn og foreldre, og vi setter også raushet som en stor verdi i personalsamarbeidet. Raushet innebærer å se hva barn, foreldre og kollegaer har behov for, og yte dette i møtet med hver enkelt. Raushet i personalgruppa innebærer blant annet å tenke huset under ett og hjelpe hverandre der det er behov.

POSITIV:

Vi har et positivt menneskesyn og ser på barn som viktige bidragsytere til et positivt samfunn. Vi møter hverdagens utfordringer med en positiv holdning og med en tro på at alt ordner seg.  Vi jobber med LØFT som i hovedsak består i å se muligheter og ikke begrensninger både når det gjelder barn og personale.

KOMPETENT.:

Vi er opptatt av faglig oppdatering og at personalet har en positiv holdning til kompetanseutvikling.

Vi innlemmer og definerer verdiene våre i arbeidet med både barn, foreldre og personale.