Progresjon

Vi møter barnet der det er i sin utvikling, og vi er opptatt av progresjon i forhold til hvert enkelt barn.

Progresjon

 

Alle barn har rett til aktivitet tilpasset alder og forutsetninger. Vi ser barnets utvikling og modning gjennom barnehagetiden som en helhet fra de yngste sine behov for sansemotoriske utfordringer til de eldstes behov for kunnskap og svar på spørsmål.

Førskolebarn bruker kroppen sin til å formidle hva som er interessant, skummelt eller gøy. Som voksen er det vårt ansvar at alle barn skal trives og få utfolde seg med meningsskapende aktiviteter i hverdagen. Vi er tilstede sammen med barna, setter oss ned med dem, observerer og lytter til det de har å fortelle oss. På denne måten får vi tak i barnets interesser her og nå.

Når de minste barna jobber med et prosjekt gir vi dem erfaringer og kjennskap til temaer ved at de får oppleve gjennom å bruke kroppen, og at de får bruke sansene sine gjennom lek og aktiviteter. Konkreter tilknyttet tema vil ofte være tilgjengelig på avdelingen slik at barna kan utforske og leke med dem.

Hos de store er det naturlig å tolke både det kroppslige og det verbale språket. Vi legger til rette for at barna får den tiden de trenger til å leke og blir gjerne med inn i leken. Ved å ta oss tid til å samtale og lytte kan vi få innsikt i barnets tanker, opplevelser og behov og tar tak i dette når vi legger opp til prosjekter på avdelingene.

I løpet av året har alle gruppene prosjekter med ulik varighet ut ifra barnas interesser. Vi utforsker og stiller oss spørsmål om hvordan ting er. Det er viktig for oss at barna opplever gleden ved å lære og har et ønske om å lære mer. Dette tilpasser vi til barnas modningsnivå. .

De eldste barna tar vi med på idemyldringer med jevne mellomrom. Dette er ideer vi bruker når vi utformer aktivitetene vi gjør sammen med barna.