LØFT for barn

Alle mennesker har ulike ferdigheter de trenger å øve på, og dette gjelder for både voksne og barn. Noen trenger å øve seg på å dele, mens andre kan trenge å øve seg på å vente på tur. Metoden LØFT som vi bruker i barnehagen inneholder flere prosesser, og man kan plukke ut de som passer til hver enkelt avdeling, eller hvert enkelt barn.

LØFT står for LØsningsFokusert Tilnærming. Vi støtter barnet i deres sosiale utvikling og tar barna på fersken i å gjøre positive ting og fremhever positiv adferd verbalt til barnet og andre tilhørere. Vi gir mindre oppmerksomhet til negativ adferd. Det betyr ikke at vi ikke setter grenser for barna. Vi har fokus på at vi sier nei til handlingen, men ikke til barnet. Dette har ringvirkninger videre ved at barna selv blir gode på å se det positive, og gir gode tilbakemeldinger til hverandre. Filosofien bak er at man gir oppmerksomhet til den adferden man ønsker mer av. LØFT for barn er en metode vi bruker for at barnet blant annet skal tilegne seg basisferdigheter i barnehagen.

http://www.loftforbarn.no/