Lek og sosiale ferdigheter

Leken er en stor del av førskolebarns liv og vi setter derfor av mye tid til lek i hverdagen.

Her kan du lese om Lek og sosiale ferdigheter