Natur og miljø

Natur og miljø er barnehagens profil og hovedsatsningsområde gjennom flere år. Vi er mye ute både i nærområdet og til grillhytta vår som ligger rett bak barnehagen.

Vårt hovedsatsningsområde er Natur og miljø. Vi er mye ute i skog og mark og da særlig i lavvoen som ligger rett bak barnehagen.

• Vi bruker naturen som læringsarena.

• Vi lærer barna å være miljøbevisste.

• Vi jobber for å beholde det grønne flagget.

• Vi gir barna positive opplevelser og holdninger til
natur og miljø .

Natur og miljø går som et gjennomgangstema gjennom hele året i
alle gruppene i barnehagen. Vi følger årstidene, er bevisst på miljøet
rundt oss, og er mye ute i skogen og nærmiljøet rundt barnehagen