Foreldremøte 5.juni 2012

Informasjonsmøte for foreldre som har barn som skal begynne i Bjerkås barnehage og for foreldre som har barn som skal bytte gruppe.

Det blir informasjonsmøte i Bjerkås barnehage tirsdag 5.juni.

Møte for Sjøhester, Sjøstjerner og Kråkeboller (Eventyrstua) kl. 18.00-19.00

Møte for Solstua og Bikuben kl. 19.00-20.00