Visjonen vår

Med denne visjonen ønsker vi å vise at vi tenker barnet i et langt livsløp.

Vi ønsker å sette gode spor i barnets liv slik at det kan være rustet til den hverdagen og de utfordringene som kommer både nå og senere i livet.

Vi vil sette gode spor i personalgruppa, og i samarbeidet med foreldrene.

For å få til dette er personalet tilstede med glede i barnets hverdag og aktiviteter.