Tilvenningen er godt i gang

Det er alltid spennende å starte opp etter sommerferien med nye grupper og "nye" barn. Nå er tilvenningen godt i gang på alle gruppene og det foregår mange aktiviteter og leker både ute og inne.

På småbarnsavdelingene blir den første tiden brukt til å bli kjent og å bli trygg i barnehagen. Da er det godt å ha et fang å sitte på og voksne som er tilgjengelige. Dette er noe vi legger stor vekt på slik at den første tiden i barnehagen blir så bra som mulig for hvert enkelt barn.