Planleggingsdager, dugnadsdager og feriedager for barnehageåret 2011-2012

Barnehagen er stengt pga. planleggingsdag for personalet:

23. september (2011)

2. januar, 10. april, 18.mai og 22. juni (2012)

Barnehagen er stengt f.o.m. 24. desember og åpner igjen tirsdag 3. januar 2012,

Barnehagen er stengt hele uke 14(2012) og mandag 9.april (2. påskedag),

samt uke 28,29 og 30 (2012)

Dugnadsdagene blir:

14, 15, og 17 september 2011

9, 10 og 12 mai 2012