Her lager vi kart på Sjøstjernegruppa

Gjennom hele sensommeren og høsten har vi sett at barna på Sjøstjernene elsker å tegne kart, både skattekart og kart over barnehagen og vi bestemte oss ut fra disse observasjonene for at dette skulle bli et av høstens prosjekter.


En dag i november tok vi med oss kamera ut, slik at barn skulle få ta bilder av egne referansepunkter/ gjenkjennelses punkter på veien fra barnehagen, gjennom skogen til lavvoen.
Fra porten mot skogen og frem til bålplassen tok barna egne bilder, barna målte opp avstandene mellom de ulike «bygningene» rundt lavvoen ved hjelp av en spade og målene ble notert ned av en voksen. Vel tilbake i barnehagen, printet vi ut et utvalg av barnas mange bilder og på et langt ark som vi la på gulvet, la barna bildene utover på arket.
Med start i porten og helt bort til bålplassen, la barna bildene ut i rekkefølge. De samarbeidet og hjalp hverandre med å finne frem til den «riktige» rekkefølgen, slik at de som kom på besøk og ikke var kjent, skulle kunne finne veien frem til lavvoen.
De elementene som det ikke var blitt tatt bilder av tegnet barna selv inn på kartet. Noen synes det var litt vanskelig å vise hvordan lavvoen så ut bare ved å tegne den i 2D, «det blir jo bare en trekant». Vi tilførte kaplaklosser i prosjektet og bygningene ble konstruert i 3D på kartet.
Barnas interesse for kart ble etter prosjektet om mulig enda større, og vanskelighetsgraden og variasjonene i kartene bare har økt og økt.