Vi bruker Vigilo som registreringssystem

Bjerkås barnehage har inngått avtale med "Vigilo" om et registreringssystem for barn og ansatte i barnehagen. Her får foreldrene daglig oppdatering om sine barn, det blir lagt ut bilder, og her kan vi sjekke og registrere kontaktopplysninger og fravær. Vigilo erstatter foreldresiden på hjemmesiden.